Record details

Title keyword
    Vrás
Article
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu