Record details

Title keyword
    Vrby
Article
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby