Record details

Title keyword
    Vrchoch
Article
    Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
    Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch