Record details

Title keyword
    Vrchovina
Monograph
    Structural development of the Drahanska vrchovina Upland (SE Rhenohercynian Zone) as studied by magnetic anisotropy
Article
    Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywasckes, Drahanská Vrchovina Upland
    Development of the forest vegetation in the Českomoravská vrchovina Upland in the Late Glacial and Holocene (Czech Republic)
    Evaluation of geomorphological localities: methodological approach on example of north-western part of the Vizovická vrchovina Highland
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Geosite and geomorphosite assessment for geotourism purposes: a case study from the Vizovická vrchovina Highland, Eastern Moravia
    Highly mafic amphibolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    To the distribution of slope deformations in the northeastern vicinity of Zlín town, Vizovická vrchovina Highland (Outer Western Carpathians)
    Trace fossil Amanitichnus ichnosp. from the Lower Carboniferous of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Upper eocene and lower oligocene sporomorphs of the Oravská vrchovina highlands
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava