Record details

Title keyword
    Vsi
Monograph
    Bystřec - O založení, životě a zániku středověké vsi
Article
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
    Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Rostlinné nálezy z permokarbonu mezi Starou Pakou a Novou Vsí nad Popelkou
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Skalní obydlí "Poustevna" u zaniklé vsi Svébořice
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy