Record details

Title keyword
    Vydání
Monograph
    Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Hlavní město Praha, vydání k 1.3.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Jihočeský kraj, vydání k 31.5.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Jihomoravský kraj, vydání k 22.2.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Karlovarský kraj, vydání k 30.11.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Moravskoslezský kraj, vydání k 22.2.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Olomoucký kraj, vydání k 18.5.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Plzeňský kraj, vydání k 31.8.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Středočeský kraj, vydání k 1.3.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Zlínský kraj, vydání k 30.11.2012
    Nejistý plamen : průvodce ropným světem : doplněné vydání
    Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4)
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Time's Arrow, Time's Cycle : Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time, Penguin Book, 1. vydání 1987, 220 stran
    Trace fossils - biology, taphonomy and applications. 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn, 1996, 361 s.
    Trace fossils - biology, taphonomy and applications, 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn 1996, 361 stran
Article
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Doslov k českému vydání : Tim Flannery, Bjorn Lomborg a česká realita
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Zásady české stratigrafické klasifikace. (3. vydání)
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
Serial
    Scientific American. České vydání