Record details

Title keyword
    Vydobytí
Article
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí