Record details

Title keyword
    Vysoké
Monograph
    Algoritmy 2000. 15th Conference on Scientific Computing Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia. September 10-15, 2000. Proceedings of Contributed papers and posters
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-31 Vysoké Mýto
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-31 Vysoké Mýto
Article
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Čo je vysoké pohorie?
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské
    Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
Serial
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební