Record details

Title keyword
    Vzácných
Monograph
    Problematika historických a vzácných knižních fondů
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
Article
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky