Record details

Title keyword
    Weglowego
Monograph
    Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części górnośląskiego zagłębia węglowego. 1:200 000
Article
    Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Rozwój utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego