Record details

Title keyword
    XI
Monograph
    Chráněná území ČR, svazek XI
    International Union for Quaternary Research (INQUA), XI Congress, Moscow, August 1982. Abstracts, volume I
    International Union for Quaternary Research (INQUA), XI Congress, Moscow, August 1982. Abstracts, volume III
    Pollen XI IPC Congress
    Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping,Czech Geological Survey, Prague
    Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika
    XI European Congress of Ichthyology
    XI konferencja Stratigrafia plejstocenu Polski. Zlodowacenia i interglacjaly wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Bialostockiej
    XI Reunión Cientifica-SEA, 1992
    XI. slnečný seminár Donovaly
Article
    Revision einiger alt- und mittelpleistozäner Arvicoliden (Rodentia, Mammalia) aus dem östlichen Mittelmeergebiet (Ubeidiya, Jerusalem und Kalymnos - Xi)
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010