Record details

Title keyword
    Září
Monograph
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    Atherosklerosa 2008 : diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku : Praha 10.-12. září 2008
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Article
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vzpomínka na RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1.července 1932-23. září 2002)
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)