Record details

Title keyword
    Zámčisko
Article
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník