Record details

Title keyword
    Závislosti
Monograph
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
Article
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    O závislosti rozvoje života na geotektonických etapách
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Spresnenie približnej metódy výpočtu závislosti medzi nenasýtenou hydraulickou vodivosťou pôdy a vlhkosťou z retenčnej čiary
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře