Record details

Title keyword
    Závrtů
Article
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině
    Svrchnokřídové výplně závrtů v lomu Hosťovce a Gombasek ve Slovenském krasu
    Teplotní měření v Křížově závrtu v Zadních Bukovinkách