Record details

Title keyword
    Zahlazování
Article
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary