Record details

Title keyword
    Zahraničí
Monograph
    Česká geologická služba v zahraničí - poster
    Česká geologická služba v zahraničí
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí
Article
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    Objevy v zahraničí
    Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí