Record details

Title keyword
    Zakládání
Monograph
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
    30. konference Zakládání staveb
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    34. konference Zakládání staveb
    35th Conf. Zakládání Staveb
    Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb
    Současné problematika zakládání bytových a občenských staveb
    Zakládání Staveb
    Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007
    Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků
    Zakládání staveb 36, 2008
    Zakládání staveb 2007
    Zakládání staveb Brno 2007
    Zakládání staveb Brno 2008
Article
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Koncepce nových norem pro zakládání
    Některé problémy při zakládání pražského metra na trase IIC
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Problémy zakládání hald ve Slaném
    Problémy zakládání skládek
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
Serial
    Zakládání