Record details

Title keyword
    Zalednění
Monograph
    Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovska
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění v Moravské bráně
Article
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
    Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ještě k zalednění Moravské brány
    K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Zalednění v okolí jezera Laka
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?