Record details

Title keyword
    Založení
Monograph
    Bystřec - O založení, životě a zániku středověké vsi
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
Article
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Výpočet sedání s uvažováním hloubky založení
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Založení Paleobotanicko-biostratigrafické pracovní skupiny v Německu