Record details

Title keyword
    Zaměřeného
Monograph
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie