Record details

Title keyword
    Zatopení
Article
    Antarktický ledovec : a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí