Record details

Title keyword
    Zavedení
Article
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ