Record details

Title keyword
    Zdeňka
Monograph
    Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby
Article
    In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
    Jubileum Zdeňka Vlastimila Špinara
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Sedmdesát pět let prof. Zdeňka Bažanta
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana