Record details

Title keyword
    Zdeněk
Article
    75th Anniversary of Professor Zdeněk Pouba
    Czech palaeontologist Zdeněk V. Špinar died
    Czech palaeontologist Zdeněk V. Špinar died
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Ing. Zdeněk Doškář, CSc., sedmdesátníkem
    Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc. osmdesátiletý
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    RNDr. Zdeněk Trdlička, CSc., oslavil šedesáté narozeniny
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    The seventieth anniversary of prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
    Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Burian (11.II.1905-1.VII.1981)
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Kotrba - šedesátníkem
    Zdeněk Kukal šedesátníkem
    Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdeněk V. Špinar
    Zemřel paleontolog Zdeněk V. Špinar