Record details

Title keyword
    Zemích
Monograph
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
    Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848
    Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
    Povodně v českých zemích
    Povodně v českých zemích
    Požáry v českých zemích
Article
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč.
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4
    Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač.
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
    Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ
    Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
    "Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Posuzování efektivnosti báňských investic v nesocialistických a socialistických zemích
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích.
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Sympozium o zlatě v rozvojových zemích
    Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka