Record details

Title keyword
    Zemného
Article
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod