Record details

Title keyword
    Zewnętrzne
Article
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Skamieniaĺosci šladowe z eocenu strefy sadeckiej w Zeleznikowej Wielkiej Koĺo Nowego Sacza (Pĺaszczowina magurska, Karpaty zewnetrzne)
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt