Record details

Title keyword
    Zlatě
Monograph
    geologická mapa 15-11 Zlaté Hory
    hydrogeologická mapa 15-11 Zlaté Hory
    Jesenické zlaté stezky
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Zlaté Hory 15-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Zlaté Hory 15-11, 1 : 50 000
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-11 Zlaté Hory
Article
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Ignác Born o zlatě
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Reálne o zlate a zlatom zrudnení na západnom Slovensku
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Sympozium o zlatě v rozvojových zemích
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Uhlí je jako indiánský Šibal : esej o černém zlatě, limitech naší představivosti a neklidném světě
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zkušenost jeskyně: kde tluče zlaté srdce Země ; [ Doslov ]
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách