Record details

Title keyword
    Zlatých
Monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
Article
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách
    Národní cena do Zlatých hor
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník)
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud