Record details

Title keyword
    Zlatohorských
Monograph
    Historie zlatohorských dolů
Article
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek