Record details

Title keyword
    Zpřesnění
Article
    Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ