Record details

Title keyword
    Zprávy
Monograph
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Zprávy o geolocických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994
Article
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř
Serial
    Meteorologické zprávy
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
    Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
    Zprávy České botanické společnosti
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
    Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci
    Zprávy muzeí západočeského kraje
    Zprávy o geologických výzkumech
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ?
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989. Praha
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
    Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce1999
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 2002
    Zprávy o výzkumech
    Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy