Record details

Title keyword
    Zruče
Article
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou