Record details

Thesaurus term
    mine workings
Monograph
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
Article
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)