Record details

Thesaurus term
    mineral deposits, mining sites, historic mining, old mines, undermining the
Monograph
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha