Record details

Thesaurus term
    synchysite-(Ce)
Article
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny