Record details

Thesaurus term
    TDR method
Article
    Geoelectric Soil Parameters Measurements During Ponded Infiltration Experiments in Field
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie