Record details

Thesaurus term
    teacher education
Article
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání