Record details

Thesaurus term
    teacher´s training
Article
    Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů