Record details

Thesaurus term
    Českomoravská vysočina highland, crystalline units, statistical analysis, hydraulic parametres
Article
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny