Record details

Thesaurus term
    acidification
Article
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláje basin (Krušné hory - Erzgebirge, Czech Republic)
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Seasonal variation of water extractable aluminium forms in acidified forest organic soils under different vegetation cover