Record details

Thesaurus term
    Badenian (Middle Miocene)
Article
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov