Record details

Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin
Monograph
    Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
Article
    Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context
    Cenomanian angiosperm wood from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Environmental impact of mine water from chemical extraction and underground uranium mining - Straz pod Ralskem
    First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic)
    Groundwaters of the Bohemian Cretaceous Basin
    Isotopic composition of salt efflorescence from the sandstone castellated rocks of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic
    Turonian Osteichthyans in Central Europe, with special reference to the Bohemian Cretaceous Basin.
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Well logging methods in groundwater surveys of complicated aquifer systems: Bohemian Cretaceous Basin