Record details

Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, geological documentation, rock samples, drillholes, bedrock, preliminary study
Monograph
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva