Record details

Thesaurus term
    Bohemian Massif, Moldanubian Plutonic Complex, Klenov Pluton, Geochemistry, Fabric, AMS
Article
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)