Record details

Thesaurus term
    Boundary conditions
Article
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná