Record details

Thesaurus term
    Brunovistulicum
Article
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit,eastern margin of the Bohemian Massif
    Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu