Record details

Thesaurus term
    Bryozoa
Article
    Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the "bryozoan event" in the Middle Miocene of the central Paratethys (Czech Republik)
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bomehian Massif).
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bomehian Massif)
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
    The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia)
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic)
    The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (borehole Přemyslovice)
    Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938)
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
    Stable isotope composition of Bryozoan skeletons from podbřežice (Middle Miocene, Central paratethys, South Moravia, Czech Republic)
    Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice