Record details

Thesaurus term
    contamination
Monograph
    Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
Article
    Bioavailability of lead and cadmium in soils artificially contaminated with smelter fly ash
    Contrasting lead speciation in forest and tilled soils heavily polluted by lead smelting
    Flood deposits in a modern oxbow lake (Czech Republic): Sedimentary archive of 25-year old river contamination
    Heavy metal scavenging mechanisms in leachate-polluted waters: a case study of an old municipal landfill of Prague, Czech Republic
    Mercury Distribution and Speciation in Soils Affected by Historic Mercury Mining
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka